Mazlumun Duası İle Allah Arasında Perde Yoktur

Mazlumun Duası İle Allah Arasında Perde Yoktur

Mazlumun Duası Hadis; “Mazlumun, haksızlığa uğramış kimsenin duasından sakın: çünkü onun duası ile Allah (c.c)arasında perde yoktur.”

Mazlumun Duası;

“Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua arasında perde mevcut değildir.

Ahmed İbnu Hanbel’in bir rivâyetinde: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَاِنْ كَانَ فَاجِراً فَفُجُورُهُ عَلى نَفْسِهِ “Mazlumun duası makbuldür, facir bile olsa, zira onun fücûru kendini ilgilendirir.” buyrulmuştur.

Hadisi Şerifte Mazlumun duası;

Ebu Hüreyre (Ra), Hz Muhammed (Sav)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

     “Üç kimse vardır ki duala­rı geri çevrilmez, kabul edi­lir:

  1. İftar edinceye kadar oruçlunun,
  2. Adaletle hükmeden devlet başkanı, (hâkim ve idarecilerin),
  3. Zulme uğrayanın dua­sı.”

     Allah (cc), zulme uğrayanın dua­sını bulut üzerinde yükseltir ve ona göğün kapılarını açıp şöyle der:“İzzetim hakkı için yemin ederim ki, sana bir müddet sonra da olsa mutlaka yardım edece­ğim.”

Dua: Rabbim bizleri ne zulmeden eylesin ne de zulme uğrayanlardan. Amin.

Mazlumun Duası İle Allah Arasında Perde Yoktur açıklama, Mazlumun Duası İle Allah Arasında Perde Yoktur anlamı
Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir