Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Laiklikle ilgili inkılaplar, laiklikle ilgili inkılaplar kısaca, Laiklik ilkesi ile ilgili yapılan yenilikler -laiklik ilkesi ile yapılan yenilikler – laiklik ilkesi ile ilgili yapılan çalışmalar

 • 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanatın kaldırılması ile laikleşmenin ilk aşaması gerçekleşti.
 • 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılması ile laikliğin önemli bir adımı atıldı.
 • Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi ile eğitim birliği sağlandı ve medreseler kapatıldı.
 • Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı.
 • Medeni Kanun’un kabul edilmesi ile sosyal ve ekonomik hayatta kadın-erkek eşitliği sağlandı.
 • İbadet yerleri dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılması yasaklandı.
 • Yabancı okullarda okutulan ders kitaplarından dini sembol ve işaretler çıkarıldı.
 • 1928 yılında Anayasa’dan “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dini İslam’dır” maddesi çıkarıldı.
 • 1937 yılında Laiklik ilkesi diğer Atatürk ilkeleriyle birlikte Anayasaya girdi.

Laikliğin Özellikleri

 • Laiklik, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin herkesi kanunlar önünde eşit kabul eder.
 • Laiklikte, kimsenin dini inanışına ve yaşam tarzına müdahale edilmez.
 • Laiklik, dinin hiçbir şekilde sömürü aracı olarak kullanılmasını kabul etmez.
 • Laiklik, devlet ve toplum hayatında akıl ve bilimin esas alınmasını benimser.
Laiklik alanında yapılan inkılaplar, Laiklik alanında yapılan yenilikler. laikliğin özelliği, laikliğin genel özellikleri, laikliğin başlıca özellikleri

 

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir