Kafkas Cephesi (Kafkasya Cephesi) Hakkında Bilgi

KAFKAS CEPHESİ (KAFKASYA CEPHESİ) HAKKINDA BİLGİ

Kafkasya Cephesi Hakkında Bilgi, Kafkasya Cephesi kısa özet

Kafkasya, günümüzde Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan toprakları için kullanılır.

Rusya’nın saldırısıyla açılmış bir cephedir. Ancak; saldırı önlenmiş ve bizim karşı saldırıya geçtiğimiz bir cephedir.

Bu Cephenin Açılma nedenleri:

1-    Rusya’yı Doğu Anadolu’dan atmak,

2-    Bakü petrollerinin kontrollerini sağlamak

3-    Orta Asya’daki Türklerle birleşerek, büyük bir Türk dünyası kurmak, kısacası Turancılığı gerçekleştirmek.

Enver Paşa’nın yanlış stratejiler kullanması, gerekli malzeme, kıyafet ve gıdaların zamanında gelmemesinden dolayı, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 90.000 ( Doksan bin) askerimiz donarak şehit olmuştur. Bundan dolayı bu cephede yenik duruma düştük, Bunun üzerine Ruslar, Doğu Anadolu’yu işgal ettiler.

Bu arada Çanakkale Cephesi kapanmış ve M.Kemal, 1916 da bu bölgeye atanarak, Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.

1917 yılında Rusya’da Bolşevik ihtilali ( isyan) çıkınca Ruslar kazandıkları topraklardan geri çekilmeye başladı. Bunun sonucunda Ruslarla 1918’de Brest Litowsky Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Ruslar Doğu Anadolu’dan tamamen çekildi. Kars, Ardahan, Batum Osmanlıya geçti.

UNUTMA! Bu cephe Enver Paşa’nın isteği üzerine açılmıştır. Ancak 90 bin askerimiz donarak şehit olmuştur.

NOT: Bu cephede başarısız olsak da Ruslar Doğu Anadolu’dan çekildiler. Nedeni; kendi ülkelerinde ki iç karışıklıktır. Bu karışıklığı yapan gruba Bolşevikler denir.

NOT: Rusya bu olaydan sonra savaştan çekilen ilk ülke olmuştur.

UNUTMA: Mustafa Kemal Bu cephe sonunda Tuğgenerallik Rütbesini almıştır.

NOT: Bu cephe devam ederken Ermeniler Tehcir (Göç) Yasası ile Suriye ve Lübnan’a göç ettirildiler. Nedeni; burada yaşayan Ermenilerin Ruslara yardım etmesi ve bu topraklarda Ermeni devleti kurmak istemesidir.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir