İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

  • Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlanmış, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki engel ortadan kalkmıştır.
  • Osmanlı Devleti’nin başkenti Edirne’den İstanbul’a taşınmış ve son başkenti olmuştur.
  • Fatih ve Türk ordusu Hz. Muhammed’in (s.a.v.) methine mazhar oldu.
  • Osmanlı Devlet’inin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
  • Bizans imparatorluğu yıkılınca Osmanlı Şehzadelerini, Avrupa devletlerini ve Anadolu Beyliklerini Osmanlı Devleti’ne kışkırtan bir devlet ortadan kalkmıştır.
  • İstanbul Boğazının Türklerin eline geçmesiyle Karadeniz – Marmara- Ege ticaret yolları denetim altına alınmıştır. Bu durum Osmanlı ekonomisini güçlendirmiştir.
  • Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline geldi.
  • Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devri sona erdi, Yükselme Dönemi başladı.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir