Geçmişten Günümüze Yerleşme Konu Özeti

Geçmişten Günümüze Yerleşme Konu Özeti

Geçmişte yaşanan olayları daha iyi anlayabilmek için tarih; devirlere çağlara ve bölümlere ayrılmıştır.

MİLAT NEDİR: Hz. İsa’nın doğduğu güne milat denir. Bundan dolayı Hz. İsa’dan önceki zamanlara Milattan Önce MÖ., H z. İsa’dan sonraki dönemlere de Milattan Sonra MS. denir.

YÜZYIL NEDİR (ASIR): Milat başlangıç kabul edilerek, yüzer yıllık aralıklara denir. Yüzyıl hesaplanırken verilen sayının sağ tarafındaki iki rakam silinir. Geriye kalan sayıya 1 eklenir.

ÖRNEK:  1453= 15. y.y., 1789= 18. Yy.

ÇAĞ NEDİR: İnsanlığı etkileyen, toplumsal ve ekonomik olayların başlangıç ve bitim tarihleri arasındaki zaman dilimine denir.

DEVİR VE ÇAĞLAR

TAŞ DEVRİ MADEN DEVRİ İLK ÇAĞ ORTA ÇAĞ YENİ ÇAĞ YAKIN ÇAĞ
YONTMA TAŞ DEVRİ CİLALI TAŞ DEVRİ BAKIR DEVRİ TUNÇ DEVRİ DEMİR DEVRİ YAZININ İCADINDAN KAVİMLER GÖÇÜNE KADAR KAVİMLER GÖÇÜNDENİSTANBULUN FETHİNE KADAR İSTANBULUN FETHİNDENFRANSIZ İHTİLALİNE KADAR FRANSIZ İHTİLALİNDENGÜNÜMÜZE KADAR
          M.Ö. 3500 M.S.  375 M.S.  375M.S. 1453 M.S. 1453M.S. 1789 M.S. 1789
Tarih Öncesi Devirler(Yazının icadından önce) Tarih Devirleri(Yazının icadından sonra)

NOT: Bir çağın kapanıp, başka bir çağın başlayabilmesi için, tüm insanlığı etkileyecek derecede önemli bir olay olmalıdır. Yani olayın evrensel olması gerekir.

NOT: Tarih öncesi devirler ise, genellikle kullanılan araç-gereçlere göre ayrılmıştır. Taş ve maden gibi.

YONTMA TAŞ DEVRİ:

  • Mağaralarda ve ağaçların kovuklarında yaşamışlardır.
  • Doğada bulunan hayvanları avlamışlar ve meyveleri toplamışlardır.(avcılık–toplayıcılık)
  • Tüketici bir toplum vardır.

CİLALI TAŞ DEVRİ:

  • Nehirlerin kenarlarına kurdukları barınaklarda yaşamışlar.
  • Hayvanları evcilleştirmişler, bitki ve meyveleri kendileri yetiştirmişlerdir.
  • Tarım başlamıştır.
  • Böylece yerleşik hayata geçilmiş oldu.
  • Üretici bir toplum yapısı vardır.

ANADOLU’DA İLK YERLEŞİM YERLERİ:

Karain Mağarası—- Antalya (Anadolu’daki ilk yerleşim yeridir.)

Çatalhöyük —-  Konya

Hacılar  ——–Burdur

Alacahöyük ——Çorum

Çayönü ———–Diyarbakır

Truva ———-Çanakkale

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir