Geçmişten Günümüze Türk Devletlerinin Yönetim Şekli Ve Egemenlik Anlayışında Ne Gibi Değişimler Görülmüştür?

Geçmişten Günümüze Türk Devletlerinin Yönetim Şekli Ve Egemenlik Anlayışında Ne Gibi Değişimler Görülmüştür? Kısaca İnceleyelim.

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise Kurultay ya da toy denir. Devletin başında han, hakan ya da kağan adı verilen hükümdar bulunurdu. Hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiği inancına kut inancı adı verilirdi. Kurultayda son söz kağana ait olduğu için kurultay bir danışma meclisidir.

İlk Türk İslam devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis divandır. Hükümdarlar bu dönemde sultan ünvanını kullanmaya başladılar. Divanda da son söz sultana ait olduğu için divan da bir danışma meclisidir.

Osmanlı devletinde devlet işleri Divanı Humayun’da görüşülürdü. Divanı Hümayun da bir danışma meclisidir. Son söz padişaha aittir.

Türkiye’de, 23 Nisan 1920’de Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Ardından 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile milli egemenlik tam olarak sağlanmıştır. Böylece “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi gerçekleşmiş oldu. Artık ülkeyi halkın seçtiği temsilciler yönetmektedir.

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir