Frequency Adverbs Sıklık Zarfları Tablosu

İngilizce Frequency Adverbs Sıklık Zarfları Tablosu

How often do you……………?

Frequency Adverbs………….Anlamı……………..Sıklık Yüzdesi

Always……………………..Daima,Her zaman………….%100

Usually……………………..Genellikle……………………..%90

Often…………………………Sık Sık………………………….%75

Sometimes………………Bazen, Ara sıra…………………%50

Seldom………………..Nadiren,Pek az,Seyrek………….%10

Never…………………………….Asla…………………………..%0

every.…………day – night- morning- June- weekend- evening- summer- afternoon-Monday

zarflar

Konu ile ilgili örnek cümleler

She always comes here at weekends.

They usually play football.

Ayşe often gets ill.

He sometimes helps her mother.

He seldom plays tennis.

They never swim.

Paylaşmak güzeldir.

One thought on “Frequency Adverbs Sıklık Zarfları Tablosu

  1. Bir şeyi gözden kaçırmışsın. He sometimes helps her mother değil he sometimes helps his mother olmalı…Yani
    He=his
    She=her

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir