Fiziki haritaya bakarak ülkemizde bulunan dağlar ve ovalara örnekler veriniz.

Fiziki haritaya bakarak ülkemizde bulunan dağlar ve ovalara örnekler veriniz.

Fiziki haritalarda sarı ve kahverengi renk hangi anlama gelmektedir

Fiziki haritaya bakarak ülkemizde bulunan dağlar ve ovalara örnekler veriniz.

Cevap: Fiziki haritadaki kahve rengi alanlar dağlıktır. mesela Doğu Anadolu bölgesinde Ağrı, Süphan, Tendürek, Allahu Ekber dağları yer alır.

Fiziki haritadaki sarı alanlar düz ovalıktır. Mesela İç Anadolu bölgesinde Konya Ovası, Ereğli, Aksaray, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Kayseri ovaları yer alır.

Yaşadığınız çevredeki iklim ile tarım faaliyetleri arasında nasıl bir bağlantı bulunmaktadır?

Cevap: İklim özellikleri tarım faaliyetleri üzerinde oldukça etkilidir. Yıllık ortalama yağış ve sıcaklık değerler yetiştirilen tarın ürünlerinin belirlenmesinde temel etkenlerdir. ayrıca don, aşırı sıcak, dolu yağışı gibi hava olayları da tarım ürünlerine zaman zaman zarar vermektedir.

İnsanların doğal ortamı değiştirip ondan yararlandığı durumlara çevrenizden örnekler veriniz.

Cevap: İnsanlar bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamı değiştirirler. Mesela;

  • Ulaşım için; yol, köprü, tünel, liman, demir yolu…
  • Enerji için; Hidroelektrik, termal santraller, rüzgar gülleri, güneş panelleri….
  • Barınma için; konutlar (ev), otel, pansiyon, misafirhane…. inşa ederler.

Depremin etkisini artıran ve insanlardan kaynaklanan sebepler nelerdir?

Cevap: 

  • Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler konusunda eğitimsiz olmak,
  • Fay hatları üzerine yerleşim yeri inşa etmek,
  • Konut yapımında kalitesiz ve eksik malzeme kullanılması,
  • Çarpık kentleşme,
  • Bina yapılacak yerlerin zemin etütlerinin yapılmadan ruhsat verilmesi

Heyelan ve erozyonun tarım üzerindeki etkisi nedir?

Cevap: 

Heyelan toprak kayması, erozyon toprağın aşınmasıdır. Her ikisi de toprağa zarar verdiğinden tarıma olumsuz etkileri olur. Erozyon neticesinde toprak verimsizleşerek çölleşmeye başlayabilir. Her iki doğa olayı tarım arazilerini daraltır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir