Ege Bölgesinin Özellikleri Kısaca

Ege Bölgesinin Özellikleri Kısaca

EGE BÖLGESİNİN ÖZELLİKLERİ, Ege Bölgesinin Özellikleri Kısaca, ege bölgesinin özellikleri nelerdir maddeler halinde, ege bölgesinin özellikleri nelerdir maddeler halinde

Ege Bölgesinin Konumu: Ege bölgesi adını Ege Denizi’nden almıştır. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle komşudur.

Ege Bölgesinin Bölümleri: Ege bölümü (Asıl Ege bölümü), İç Batı Anadolu bölümlerinden oluşur.

ege bölgesi harrita

Ege Bölgesinin Yer Şekilleri ve Ulaşım:

Ege Bölgesi’nde dağlar genellikle denize dik uzanır. Bu nedenle Ege kıyılarımız çok girintili ve çıkıntılıdır. Sahil boyunca çok sayıda ada, yarım ada, koy ve körfez bulunur. Kıyıdan iç kesimlere gidildikçe yükselti artar.

Dağlar kıyıya dik uzandığından;

İç kesimlere ulaşım kolaydır. Ulaşım, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine kıyasla daha kolay olmaktadır.

Limanların hinterlandı (ard bölgesi) geniştir. Yani geniş alana hitap eder.
Deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabilir.

Ege Bölgesinin Dağları: Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları, Alaçam, Eğrigöz, Murat ve Sandıklı Dağları vardır.

Ege Bölgesinin Akarsuları : Bakırçay, Gediz,K. Menderes, B. Menderes başlıca akarsularıdır. İç Batı Anadolu’da Susurluk ve Sakarya Akarsularının bazı kolları da bulunmaktadır.
Ege Bölgesinin Ovaları : İç Batı Anadolu Bölümünde Yazılıkaya Platosu, Tavas- Çivril- Banaz-Örencik ovaları vardır. Asıl Ege Bölümünde Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarıdır.

Ege Bölgesinin Gölleri: İki doğal göl vardır. Bunlar Marmara ve Çamiçi (Bafa) Gölleridir.

Ege Bölgesinin İklimi ve Bitki Örtüsü:  Kıyılarda Akdeniz, iç kesimlerde karasal iklim görülür. Ancak, dağların uzanış yönü sayesinde kıyıdaki Akdeniz iklimi iç kesimlere kadar sokulabilmektedir. Orman bakımından fazla zengin değildir. Akdeniz İkliminin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü olarak maki görülür.

Ege Bölgesinin Temel Geçim Kaynağı:  Bölgenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Zeytin, üzüm, incir, haşhaş ve tütün üretiminde birinci sıradadır(ZÜHTİ). Seracılıkta Akdeniz’den sonra ikinci sıradadır. Ülkemiz, Dünya kuru incir üretiminde ilk, zeytin üretiminde dördüncü sıradadır. Bununla beraber bölgede pamuk, turunçgil, şekerpancarı ve tahıl tarımı yaygındır.

Ege Bölgesi Çiniciliğin ve halıcılığın merkezi konumundadır.

 

Ege Bölgesinin Madenleri : Bölge yer altı kaynakları yönünden de zengindir. Türkiye’de linyitin en çok çıkarıldığı bölgedir.

Krom (Muğla, Denizli, Kütahya) Demir (Balıkesir ve Kütahya), Linyit( Kütahya, Manisa, Muğla ve Denizli), Cıva (Uşak ve İzmir), Bor(Kütahya ve Eskişehir), Manganez (Uşak, Afyon ve Denizli), Mermer (Afyon ve Denizli), Titanyum (İzmir ve Manisa), Uranyum (Manisa, Aydın ve Uşak), Tuz (İzmir-Çamaltı)

Ege Bölgesinde Sanayi: Marmara’dan sonra, sanayinin en çok geliştiği bölgemizdir. Bunun sebebi, bölgede ulaşım,(liman, demiryolu, karayolu) sermaye, hammadde ve işgücü gibi imkânların fazla olmasıdır.

Ege bölgesi iç ve dış ticaretin en fazla geliştiği bölgelerimizden birisidir. Her yıl düzenlenen Uluslararası İzmir Fuarı ülkemizin dış ticareti açısından önemli bir yere sahiptir.

Tarihi ve doğal güzelliklerinden dolayı çok fazla turist çeken bölgemizdir. Turizm gelirleri bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sıradadır.

ege bölgesindeki şehirler

Ege Bölgesiyle İlgili Kısa Bilgiler

Yüzölçümü bakımından 5.sıradaki bölgemizdir.

Orman zenginliği bakımından 3. sıradadır.

En uzun kıyıya sahip bölgemizdir.

Ekonomisi tarım ve sanayiye dayanır.

Sanayi bakımından Marmara’dan sonra 2.sırada gelir

Zeytin, üzüm, incir, haşhaş ve tütün üretiminde 1.sıradadır. (ZÜHTİ)

Seracılıkta Akdeniz’den sonra 2. sıradadır.

Linyitin en çok çıkarıldığı bölgemizdir.

En fazla tuz üretilen bölgedir (İzmir-Çamaltı Tuzlası)

En önemli ihracat limanımız Doğal bir liman olan İzmir Limanı bu bölgededir.

Turizm gelirleri bakımından Marmara’dan sonra 2. Sıradadır.

Dağların uzanış yönü sayesinde kıyıdaki Akdeniz İklimi iç kesimler kadar sokulabilir.

Termik Santrallerden elektrik üretimi açısından ilk sırada yer alır.

Tek Jeotermal Santralimiz Denizli-Sarayköy’dedir.

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir