7.Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Test Soruları

7.Sınıf Din Kültürü  4. Ünite Test Soruları

7.SINIF 4. ÜNİTE (İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR ) DİN VE DİN ANALAYIŞI KONULARI  ARA SINAV SORULARI

1. Yüce Allah (c.c)’ın peygamberlerine bildirdiği ilahi kurallar, emir ve yasaklar …………….. olarak adlandırılır. Yukarıdaki tanımda (…….)nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A.) Din Anlayışı                B.) Sünnet                                    C.) Din                                D.) Farz

2. Din ve din anlayışı kavramları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Din ve din anlayışı birbirinden farklıdır.

B) İnsanlar tarafından yapılan yorumlar dinin kendisidir.

C) Her insanın din anlayışı aynıdır.

D)Din anlayışı, dinden önce gelir.

3.………………………,dini ilkelerin yorumlarından ibarettir. Yukarıdaki (…..) nokta ile gösterilen boşluğa hangi kavram gelmelidir?

A) İnanç )              B)İman                C.) Farz                              D.) Din anlayışı

4. Kuran-ı Kerimde “Dinde zorlama yoktur.(Bakara suresi, 256.ayet)” buyurulmuştur.  Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İnanç konusunda kimseye baskı yapılamaz.

B) İnsanlar hangi dine inanacakları konusunda özgür değildir.

C) İnanç ve düşünceleri ifade etme konusunda insanlar özgürdür.

D) Zorlayarak kimseye ibadetleri yaptırılamaz.

5. Din kavramı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’ın bildirdiği emir ve yasaklar bütünüdür.

B) Peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilmiştir.

C) İnsanların hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını amaçlar.

D) İlk din İslam’dır.

6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır?

A) Tüm insanlar aynı düşüncelere sahiptirler

B) İnsanlar doğuştan birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler

C) Farklı kişiliklere sahip olan insanlar olayları farklı şekilde algılar ve yorumlarlar

D) İnsanların görünümleri farklı olduğu gibi düşünceleri de farklıdır.

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır?

A) Yaşadığımız çevre bizde farklı değer yargılarının oluşmasına neden olur

B) Her ortam ve kültür kendine has özellikler taşır

C) Her toplumun din anlayışı birbirinden farklıdır.

D) İnsanlar yaşadıkları çevrenin özelliklerinden etkilenmezler

8. Peygamberimizin söz ve davranışlarına ne ad verilir?

A) Mezhep            B) Sünnet                  C) Hadis                       D) Ayet

9. Farklı görüşlerle karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamız yanlış olur?
A)
Farklı düşünen kişileri küçümsemek

B)Görüşleri aklımızın ve kalbimizin onayına sunmak

C) Farklı düşüncelerin sebepleri üzerinde düşünmek

D) Niçin farklı düşüldüğünü araştırmak

10. İslam dininin inanç esaslarını açıklayan ve savunan ilim dalı hangisidir?

A) Tasavvuf                  B) Fıkıh                C) Hadis                       D) Kelam

Cevap Anahtarı İçin Tıklayın>>>>

7 thoughts on “7.Sınıf Din Kültürü 4. Ünite Test Soruları

  1. 8. soru yanlış çünkü peygamberimizin yaptıklarına sünnet,sözlerine de hadis denir. Diğer sorular güzeldi ama ellerinize sağlık

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir