Kadının Toplumdaki Yerinin Değişimi

Kadının Toplumdaki Yerinin Değişimi Türk Tarihinde Kadının Toplumsal Hayattaki Yeri Ve Hakları ile İlgili Neler Söyleyebilirsiniz? Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi Makale, Kadının Toplumdaki Yeri, Kadının Toplumsal yaşamdaki Yeri Kadın Türk kültüründe önemlidir. Annedir, ninedir, teyzedir, haladır. ‘Hanım’ der beyler eşlerine. ‘Han’ ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandığı unvanlardan biridir. ‘hatun’ kelimesi de kullanılır eşler için. Hatun da […]
Continue reading…

 

Uluslararası İlişkilerde Ulaşım 

Uluslararası İlişkilerde Ulaşımın Önemi Ulaşım tarihin ilk dönemlerinden itibaren uluslararası ilişkilerde en önemli faktördür. Yazının ve iletişim araçlarının henüz gelişmediği dönemlerde ulaşım uluslararası ilişkilerin neredeyse tek yolu gibidir. Savaşlar, göçler ve uluslararası ticaret toplumların iletişim halinde oldukları önemli olaylardır. Bunların dışında seyyahlar ve gezginler bir de devletlerin başka ülkelere gönderdikleri elçiler uluslararası ilişkilerin aktörleri olarak […]
Continue reading…

 

İNSANLAR ARASINDA EKONOMİK İLİŞKİLER

İnsan ilişkileri sanayileşme ve kitle iletişim araçlarıyla öyle baş döndürücü hale gelmiş ki ilişkileri takip etmek, sağlıklı olmasını sağlamak ve kontrol altında tutmak imkansız hale gelmiştir. Ailesel akrabalık ilişkiler, iş ortamı ve komşuluk ilişkileri birbirine girmiş bağlar, içinden çıkılamaz hale gelmiştir.
Continue reading…

 

ÇOCUKLARIMIZ AKRABALARINI TANIMALIDIR

Sanayileşme, üretim şekilleri ve ekonomik faaliyetlerdeki değişiklikler aile yapımızı değiştirdi. Toplumun çekirdeği olarak görülen aile değişen yaşam koşullarına bağlı olarak hem yapısal olarak hem de ilişkiler bakımından farklı bir görünüm kazanmıştır. Anne, baba ve çocuklar dışında büyük anne, büyük baba hatta hala, amca gibi akrabaları da bünyesinde barındıran geleneksel aile yerini anne, baba ve çocuklardan […]
Continue reading…