Hz Muhammedin Dua Örnekleri

Hz Muhammedin Dua Örnekleri Hz Muhammedin Dua İle İlgili Sözleri, Hz Muhammedin Dua Sözleri “Allahummeğfirli ma esrartu ve ma a’lentu ve ma ahta’tu ve ma ‘amettu ve ma ‘alimtu ve ma cehiltu.” Anlamı: “Allah’ım! Gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatâen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla.”(Hakim) * * * […]
Continue reading…

 

Hz Muhammed’in Duaları

Hz Muhammed’in Duaları Hz Muhammed’in Dua Örnekleri, Hz Muhammed’in Dua ile İlgili Sözleri Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Duası Peygamberimiz (s.a.s.) en çok şöyle dua etmiştir: “Allahumme Rabbena atina fid-dunya hasenetevve fil-ahırati haseneh. Ve kına azaben-nar.” Anlamı: “Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş […]
Continue reading…

 

Hz. Yunus (a.s) ‘un Duası

Hz Yunus Peygamberin Duası Şüphesiz Yunus da gönderilmiş(elçi)lerdendi. Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı. Böylece kur’aya katılmıştı da, kaybedenlerden olmuştu. Derken onu balık yutmuştu, oysa o kınanmıştı. (Saffat Suresi, 139-142) Yunus Peygamber, balığın karnında şöyle dua etmiştir: وَذَاالنُّونِإِذْذَهَبَمُغَاضِبًافَظَنَّأَنْلَنْنَقْدِرَعَلَيْهِفَنَادٰىفِيالظُّلُمَاتِ أَنْلَاإِلَهَإِلَّاأَنْتَسُبْحَانَكَإِنِّيكُنْتُمِنَالظَّالِمِينَ “(Ey Peygamberim!) Zünnûn’u (balık karnına girmiş olan Matta oğlu Yunus’u) da an; zira (o, kavmine) kızarak […]
Continue reading…