Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının kuruluş amaçları

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının kuruluş amaçları FAO’nun amaçları, BM Gıda ve Tarım Teşkilatının kuruluş amacı Cevap: FAO’nun kuruluş amacı, insanların beslenme düzeylerini yükseltmek, gıdaların ve tarımsal ürünlerin üretimini arttırmak ve kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam koşullarını iyileştirmektir. FAO bu amaçlar doğrultusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yapar, ülkeler arasında işbirliği sağlamaya çalışır.
Continue reading…

 

Nüfus Artışı Nedir?

Nüfus Artışı Nedir? Nüfus Artışı hakkında bilgi, nüfus artışı nedir nedenlerini yazınız, nüfus artışının sonuçları Nüfus Artışı : Sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içinde meydana gelen insan sayısındaki çoğalmaya nüfus artışı denir. Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Doğal Nüfus Artışı Nedir? Doğal Nüfus Artışı : Bir yerdeki nüfus artışı; doğumlara, […]
Continue reading…

 

Osmanlı tımar sisteminde dirlik sahibinin hakları ve yükümlülükleri nelerdir?

Osmanlı tımar sisteminde dirlik sahibinin hakları ve yükümlülükleri nelerdir? Osmanlı tımar sisteminde dirlik sahibinin hakları- Tımar sahibinin hakları Dirlik sahibi devletten kiraladığı toprağı işleyerek geçimini sağlardı. Kendisine verilen toprak keyfi olarak elinden alınamaz. Tımar sahipleri sorumluluklarını yerine getirdikleri sürece ömür boyu bu arazileri kullanma hakkına sahiptirler. Ölümlerinden sonra ise aynı koşulları devam ettirmeleri şartı ile […]
Continue reading…

 

Haçlı Seferlerinin sonuçları nelerdir?

Haçlı Seferlerinin sonuçları nelerdir? Haçlı Seferlerinin sonuçları nelerdir Avrupalılar açısından, Haçlı Savaşlarının sonuçları nelerdir? Haçlı Seferlerinin dini sonuçları Hıristiyanların kilise ve din adamlarına duyduğu güven azaldı. Papalık kurumu zayıflamaya başladı. Avrupalılar kutsal saydıkları şehirleri Müslümanların elinden alamamıştır. Skolâstik düşünce güç kaybetti.  Haçlı Seferlerinin siyasi sonuçları Seferlere katılan derebeylerin bir kısmının ölmesi ve bazılarının ekonomik güçlerini kaybetmesi […]
Continue reading…

 

Osmanlı Donanmasının Yakıldığı Yerler

Osmanlı Donanmasının Yakıldığı Yerler Osmanlı Donanmasının Yakıldığı Yerler kısaca, Osmanlı Donanmasının Yakıldığı Olaylar, Osmanlı Donanmasının Yakıldığı Yerler, Osmanlı Donanmasının Yakılması, Donanmaların Yakılması İnebahtı Deniz Savaşı (1571) İnebahtı Deniz Savaşının Nedeni: Kıbrıs’ın Osmanlıların egemenliğine girmesi. Avrupa’da papa önderliğinde bir Haçlı donanması oluşturuldu. Yunanistan’ın batısında İnebahtı Körfezi’inde yapılan savaşı Osmanlı kaybetti.(1571) Osmanlı donanması yakıldı. İnebahtı Savaşı Osmanlı Devleti’nin Akdeniz hakimiyetini […]
Continue reading…