Amenerrasulü Okunuşu ve Anlamı

Amenerrasulü Okunuşu ve Anlamı Amenerrasulü nasıl okunur?, Amenerrasulü anlamı nedir?   Amenerrasulü OKUNUŞU: Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna […]
Continue reading…

 

Tebbet Suresi Okunuşu ve Anlamı

 Tebbet Suresi  Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. 2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. 3- Seyeslâ nâren zâte leheb. 4- Vemraetühû hammâletelhatab. 5- Fî cî dihâ hablün min mesed Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. ﴾1﴿ Ona ne malı fayda verdi, ne de […]
Continue reading…

 

Nas Suresi Okunuşu ve Anlamı

Nas Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e’ûzü birabbinnâs.2- Melikinnâs. 3- İlâhinnâs. 4- Min şerrilvesvâsilhannâs. 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. 6- Minelcinneti vennâs Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.” ﴾1-6﴿
Continue reading…

 

Felak Suresi Okunuşu Ve Anlamı

Felak Suresi Okunuşu :Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” […]
Continue reading…

 

Fil Suresi Okunuşu ve Anlamı

Fil suresi nasıl okunur?, fil suresinin anlamı nedir? Fil Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl.  Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl. Fil Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?  Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı […]
Continue reading…