Doğruluk ve Dürüstlükle İlgili Sloganlar

Doruluk ve Dürüstlükle İlgili Sözler, Doğruluk ve Dürüstlükle İlgili Sloganlar Dürüstlük her şeydir. Bu sayfada Doğrulukla ilgili sözler, Doğruluk ve dürüstlük ile ilgili sloganlar,Doğruluk ve dürüstlük ile ilgili sözler, doğruluk ve dürüstlükle ilgili slogan bulunmaktadır. Doğru söyle yeter, yolun cennette biter. Doğruluktan şaşma, dürüstlükten kaçma. Doğruluk bir yoldur sonu mutluluktur. Dürüstlük  her kapıyı açar. Doğruluk  erdemdir. Doğruluk denen […]
Continue reading…

 

Peygamberimizin Kur’an-ı Kerim’i açıklayan sözleri

Peygamberimizin Kur’an-ı Kerim’i açıklayan sözlerine örnekler bularak sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. Hz Muhammedin Kur’an-ı Kerim’i açıklayan sözleri Örneğin, “…Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için…” (26) ayeti indirildiği zaman Müslümanlar, beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilmesinden ne kastedildiğini tam olarak anlayamamışlardı. Peygamberimiz onlara şu açıklamayı yapmıştır: “Onun biri (siyah iplik) gecenin […]
Continue reading…

 

Yatarken Okunacak Dua

Yatarken Okunacak Dua Yatarken Okunacak Dualar “Allah’ım yıldızlar battı, gökler uyudu. Sen ise Hayy’sın (dirisin), Kayyûm’sun (her şey sana muhtaç), seni ne uyku tutar, ne de dalgınlık. Ey Hayy ve Kayyûm Allah’ım! Bütün kötülüklerden sana sığınırım. Gecemi sakin yap ve gözümü uyut.” Asım Uysal-Mürşide Uysal, Çocuğun Dua Kitabı, s.24. Uyumadan önce okunacak dua; “Bismillahirrahmanirrahim” “Allahümme eslemtü […]
Continue reading…

 

Din niçin evrensel bir gerçekliktir? Açıklayınız.

Din niçin evrensel bir gerçekliktir? Açıklayınız. İnanmak insanların yaratılışlarında var olan bir özelliktir. Allah insanları doğru yola iletmek için her çağda dinin anlatan peygamberler göndermiştir. Din, insanlık tarihiyle yaşıt bir kavramdır. Tarihin bütün dönemlerinde insanlar dine ilgi duymuşlardır. Din bütün toplumlarda var hep var olagelmiştir.  Bu da dinin evrensel bir gerçeklik olduğunun göstergesidir.
Continue reading…

 

İyilik ve yardımseverlik hakkında vahye dayalı dinlerin ne gibi öğütler verdiğini örneklerle açıklayınız.

İyilik ve yardımseverlik hakkında vahye dayalı dinlerin ne gibi öğütler verdiğini örneklerle açıklayınız. İslam ; “…Muhakkak ki iyilikler, kötülükleri (günahları) giderir…” Hûd suresi, 114. ayet. Hristiyanlık; “İyi insan, içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan ise içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır.” Kitab-ı Mukaddes, Matta, 12/35. Yahudilik; “Elinden geldikçe iyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme.” Tevrat
Continue reading…