Bir Kahraman Doğuyor Test

Bir Kahraman Doğuyor Test

İNKILAP TARİHİ 1. ÜNİTE SORULARI VE CEVAPLARI

8. sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite soruları, İnkılap Tarihi 8. sınıf 1. Ünite test soruları, Bir Kahraman Doğuyor Test çöz

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST SORUSU

Başarılar

S1. Mustafa Kemal, Anadolu içinde ve dışında birçok Osmanlı toprağında görev yapmıştır. Mustafa Kemal’in ateşemiliter alarak görev yaptığı Sofya şehri bugün aşağıdaki hangi ülkenin sınırları içinde yer alır?

A) Arnavutluk           B) Makedonya

C) Bulgaristan           D) Yunanistan

S2. Mustafa Kemal genç yaşlarından itibaren ülke meseleleriyle ilgilenmeye başlamıştır.  Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in ilk görev yeri olan Suriye’de ülke sorunlarına çare bulmak için kurduğu cemiyettir?

A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

B) İttihat ve Terakki Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Kilikyalılar Cemiyeti

S3. Kafkas cephesinde doksan bin askerimiz ağır kış şartlarından donarak şehit olduktan sonra burada görevlendirilen Mustafa Kemal bir takım tedbirler aldıktan sonra Ruslarla mücadele etmiş ve onlardan ………………. ve ………………………………. ‘i geri almıştır. Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki şehirlerden hangileri getirilmelidir?

A)     Muş –Bitlis

B)      Ardahan – Erzurum

C)      Van – Bitlis

D)     Muş – Iğdır

S4. Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlı Devletini en çok hangi özelliğinden dolayı olumsuz etkilemiştir?

A) Topraklarının geniş olması

B) Hoşgörülü olması

C) Saltanatla yönetilmesi

D) Farklı etnik yapılara sahip milletlerin bir arada yaşaması

  1. Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca birçok cephede görev yapmış ve başarılar kazanmıştır.  Aşağıdakilerden hangisinde, Mustafa Kemal’in, öğrenimini biriktirdikten sonra ilk göreve başladığı tarih ve rütbesi doğru verilmiştir?

A) 1905-Kurmay Yüzbaşı

B) 1907-Kolağası

C) 1913-Yarbay

D) Tuğgeneral

S6. Mustafa Kemal I. Dünya Savaşında Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde görev yapmış ve başarılar kazanmıştır.  Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşında Muş ve Bitlis’i aşağıdaki devletlerden hangisinin işgalinden kurtarmıştır?

A) Yunanistan

B) Rusya

C) Ermenistan

D) Fransa

S7. Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında birçok faktör etkilidir. Mustafa Kemal’in fikir hayatını oluşmasında hangisinin etkisi yoktur?

A) Okuduğu okullar ve öğretmenleri

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserleri

C) Ziya Gökalp’in Türkçülük fikirleri

D) Tevfik Fikret ve Namık Kemal gibi aydınların düşünceleri

S8. Atatürk’ün fikir hayatının oluşmasında yaşadığı bazı şehirlerin etkisi büyüktür. Atatürk’ün fikir hayatının oluşmasında hangi şehrin etkisi yoktur?

A) İstanbul

B) Manastır

C) İzmir

D) Selanik

S9. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘’Ben, icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.’’ sözü ile hangi kişisel özelliğini ortaya koymuştur?

A) Vatanseverliğini

B) Birleşme gücünü

C) Yaratıcı düşüncesini

D) Çok yönlülüğünü

S10. Selanik şehri Osmanlı Devletinin batıya açılan kapısıydı. Selanik şehrinin özelliklerinden hangisi Osmanlı Devletine ekonomik açıdan avantaj sağlamıştır?

A) Farklı etnik yapılara sahip milletlerin bir arada yaşaması

B) Kültürel açıdan zengin bir kent olması

C) Osmanlının Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahip olması

D) Doğal güzelliklere sahip olması

S 11.  İhtilal öncesinde Fransa’da toplumsal yapı kral ve ailesi, asiller, ruhbanlar ve halk sınıflarından oluşuyordu. Halk çok zor şartlarda yaşamasına rağmen bütün vergileri öderdi. Burjuva sınıfı bankacı, tüccar ve sanayicilerden oluşuyordu.  Bunlar ekonomik güçleri olduğu halde asillerle birçok konuda aynı güç ve etkiye sahip değillerdi. Temel çatışma, burjuva ve asiller arasındaydı. Burjuva, halk kitlelerini ve köylüleri de yanına alarak ayaklandı. Fransız aydınlarının fikirleri de Fransız İhtilali’nde etkili olmuştur.

Verilen metne göre Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasında aşağıdaki hangi iki gurup arasındaki sorunlar etkili olmuştur?

A) Asiller – Ruhbanlar

B) Burjuva – Asiller

C) Aydınlar – Kral ve ailesi

D) Köylüler – Burjuva

CEVAP ANAHTARI:

1-      C

2-      A

3-      A

4-      D

5-      A

6-      B

7-      B

8-      C

9-      A

10-   C

11- B

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir