Bir Kahraman Doğuyor Test-2

İNKILAP TARİHİ 1.ÜNİTE SORULARI VE CEVAPLARI BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST SORUSU S1. Mustafa Kemal, Anadolu içinde ve dışında birçok Osmanlı toprağında görev yapmıştır. Mustafa Kemal’in ateşemiliter alarak görev yaptığı Sofya şehri bugün aşağıdaki hangi ülkenin sınırları içinde yer alır? A) Arnavutluk           B) Makedonya C) Bulgaristan           D) Yunanistan S2. Mustafa Kemal genç yaşlarından itibaren ülke meseleleriyle […]
Continue reading…

 

İnkılap Tarihi Bir Kahraman Doğuyor Test Soruları

BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST SORULARI 8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Test Soruları (Kolay gelsin) 1. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Trablusgarp Savaşı’nda Libya halkını İtalyanlara karşı örgütledi. B) 1895’te Manastır Askeri İdadisine girdi C) Harp Akademisinden Kurmay yüzbaşı olarak mezun olduktan sonra 1905’te Şam’a atandı D) […]
Continue reading…

 

İnkılap tarihi 5. ünite test soruları

İnkılap tarihi 5. ünite test soruları 8. Sınıf Atatürkçülük Ünitesi Test Soruları, İnkılap 5. Ünite Test Soruları, Atatürkçülük Test Soruları, Atatürkçülük Ünitesi Yazılı Soruları Ve Cevapları, Atatürkçülük Soru Ve Cevapları, İnkılap tarihi 5. ünite test soruları ve cevapları S.1) Bir bütündür, birbirlerinden ayrılamazlar. Akla ve mantığa uygundur.  Bilimsel faaliyetlerde Batıyı taklit etmeyi esas alır. Tüm […]
Continue reading…

 

Bir Kahraman Doğuyor Test Soruları

Bir Kahraman Doğuyor Test Soruları 1-ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST SORULARI S1. Mustafa Kemal, henüz idadi sıralarındayken gençlik yıllarından itibaren ülke sorunlarıyla yakından ilgilendi. Sürekli okuyup, sorunlara karşı bakış açısını genişletiyor fikirler üretiyordu. Sorunlara etkili ve kalıcı çözümler bulmaya çalışıyordu. Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliğine değinilmemiştir?  A) Kendini sürekli yenilemeye çalışması B) Sorunlar karşısında […]
Continue reading…