Asya (Büyük) Hun Devleti

Asya (Büyük) Hun Devleti

asya hun devleti kurucusu, asya hun devleti başkenti, asya hun devletinin en parlak dönemi

(M.Ö. 220 – M.S. 216 Yılları)

Bilinen ilk Türk Devletidir.

Kurucusu Teoman’dır.

Devlet merkezi Ötügen’dir.

En parlak zamanını Metehan zamanında yaşamıştır.

Metehan; Oğuz Kağan destanındaki, Oğuz Kağan olduğu sanılmaktadır.

Çinlilerle ipek yolunu ele geçirmek için mücadeleler yapıldı.

Çinliler Türk akınlarından korunmak için Çin Seddi’ni yapmışlardır.

Metehan Orta Asya’da yaşayan Türk boylarını ilk kez bir çatı altında toplamıştır.

Orduyu daha kolay yönetmek için Onluk Sistemi kurdu. ( onbaşı, yüzbaşı, binbaşı…)

Hunlar Çinlileri yenmelerine rağmen, bu topraklara Hunlar yerleşmedi. Çünkü kalabalık Çin nüfusu arasında kendi benliklerini kültürünü kaybetmek istememeleri.

NOT: Asya Hun Devleti, önce doğu ve batı diye ikiye ayrılmış, Batı Hunları daha da batıya göç ederek, Kavimler Göçü’nü başlatmışlardır.

Asya Hun Devleti hakkında bilgi, Büyük Hun Devleti hakkında bilgi, Asya Hun Devleti kısaca, Büyük Hun Devleti kısaca.

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir